1. Εκτέλεση διαδερμικών αναίμακτων αγγειακών επεμβάσεων σε μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών και μείωση στο ελάχιστο της ανάγκης ανοικτών επεμβάσεων.
  2. Αντιμετώπιση  στον ίδιο χρόνο πολλαπλών προβλημάτων σε διαφορετικά σημεία του καρδιαγγειακού  συστήματος.
  3. Ύψιστη ασφάλεια για τον ασθενή διότι είναι δυνατή η άμεση αντιμετώπιση οποιασδήποτε επιπλοκής.
  4. Ελάχιστη  δόση ακτινοβολίας.
  5. Ελάχιστη δόση σκιαγραφικού που χορηγείται για την απεικόνιση των αγγείων.
  6. Προφύλαξη από λοιμώξεις.