Μέχρι πρότινος η μόνη θεραπεία των αγγειακών παθήσεων ήταν οι ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες συνήθως ήταν βαρείες, επώδυνες, με μεγάλες τομές, με μακροχρόνια ανάρρωση και σημαντικές πιθανότητες επιπλοκών.

Τώρα πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των αγγειακών παθήσεων αντιμετωπίζεται με τις αναίμακτες διαδερμικές αγγειακές πράξεις, οι οποίες ονομάζονται και ενδαγγειακές.

Τα χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής:

1. Οι μεγάλες τομές έχουν αντικατασταθεί από απλές παρακεντήσεις (τσιμπήματα του δέρματος).

2. Η αποκατάσταση της βλάβης του αγγείου γίνεται από το εσωτερικό του (γι’ αυτό και ονομάζονται και ενδαγγειακές) χρησιμοποιώντας υψηλής τεχνολογίας υλικά (μπαλονάκια, στεντ, καλυμμένα στεντ, ενδομοσχεύματα, αγγειακά φίλτρα, υλικά εμβολισμού κ.α.).

3. Είναι τελείως ανώδυνες.

4. Δεν απαιτούν νάρκωση

5. Η νοσηλεία διαρκεί στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών ΜΙΑ ημέρα.

6. Η ανάρρωση διαρκεί ελάχιστες ημέρες (1 ή 2).

7. Οι πιθανές επιπλοκές μειώνονται στο ελάχιστο.

Μέχρι τώρα οι διαδερμικές αναίμακτες αγγειακές επεμβάσεις διενεργούντο είτε στο χώρο του χειρουργείου με φορητούς αγγειογράφους, είτε στο χώρο των ψηφιακών αγγειογράφων.

Το χειρουργείο προσφέρει ασφάλεια, πολλαπλές δυνατότητες πρόσβασης στο αγγειακό σύστημα, αλλά υστερεί στις απεικονιστικές δυνατότητες. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει στους αγγειογράφους, δηλαδή λιγότερη ασφάλεια, λιγότερες δυνατότητες πρόσβασης, αλλά καλύτερη απεικόνιση.

Με την πάροδο του χρόνου, οι διαδερμικές αναίμακτες αγγειακές επεμβάσεις έγιναν τόσο εξελιγμένες και σύνθετες που απαιτούν τα συνδυασμένα προτερήματα του χειρουργείου και του αγγειογράφου. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν τα υβριδικά χειρουργεία.

Υβριδικό χειρουργείο είναι η συνένωση του χειρουργείου και του ψηφιακού αγγειογράφου σε ένα υπερσύγχρονο χώρο θεραπείας των αγγειακών παθήσεων ολόκληρου του σώματος.

Στην Α Αγγειοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Υγεία διενεργούνται με τον πλέον σύγχρονο και ασφαλή τρόπο όλες οι διαδερμικές αναίμακτες και ανοικτές επεμβάσεις της Αγγειοχειρουργικής.

Όλες οι επεμβάσεις γίνονται στο ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ, το οποίο είναι το ΠΡΩΤΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ στην ΕΛΛΑΔΑ και εφάμιλλο των ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ.