Τι είναι η θεραπεία κιρσών με Super Κόλλα Venaseal

Είναι η πιο σύγχρονη, ριζική, αναίμακτη και ανώδυνη θεραπεία των κιρσών που οφείλονται σε ανεπάρκεια της μείζονος σαφηνούς, της ελάσσονος σαφηνούς ή κλάδων αυτών. Το Venaseal είναι η πρώτη και μοναδική συσκευή που χρησιμοποιεί μια πολύ δυνατή ενδαγγειακή κόλλα (cyanoacrylate) για την σύγκλιση, απορρόφηση και τελικά εξαφάνιση των φλεβών που προκαλούν τους κιρσούς.


Σύστημα Venaseal
Σύστημα Venaseal


Πως γίνεται η θεραπεία

Με τοπική αναισθησία σε ένα μόνο σημείο (στο σημείο παρακέντησης) εισάγεται μέσα στην φλέβα που προκαλεί τους κιρσούς ένας ειδικός καθετήρας. Στην συνέχεια χρησιμοποιώντας μια ειδική συσκευή (πιστόλι έγχυσης) τοποθετείται η super-κόλλα (Venaseal) στη φλέβα.

Η όλη διαδικασία ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο με Υπερσύγχρονο, Υψηλής  Ευκρίνειας Έγχρωμο Υπερηχοτομογράφο. Με τον τρόπο αυτό η κόλλα τοποθετείται με ασφάλεια και ακρίβεια χιλιοστού στη θέση που επιθυμεί ο χειρουργός. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η φλέβα αποφράσσεται και στη συνέχεια απορροφάται από τον οργανισμό.

Εάν χρειάζεται, στον ίδιο χρόνο και με τοπική συνήθως αναισθησία, διενεργείται αφαίρεση κιρσών με Μικροκιρσεκτομή.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ο ασθενής πηγαίνει σπίτι του την ίδια μέρα, χωρίς ελαστική κάλτσα και επιστρέφει άμεσα στις δραστηριότητές του. Σε ελάχιστες εξαιρέσεις, (εκτεταμένοι κιρσοί) ίσως χρειαστεί παραμονή για λίγες ώρες στο Νοσοκομείο και ελαστική κάλτσα για μία εβδομάδα.

Η θεραπεία κιρσών με Venaseal επιτρέπει τη θεραπεία οποιασδήποτε φλέβας (μείζων σαφηνής ή ελάσσων σαφηνής, ή κλάδοι αυτών) σε όλο το μήκος τους.

Όπως και με οποιαδήποτε άλλη μορφή θεραπείας το αίμα επιστρέφει στην κυκλοφορία από τις υγιείς φλέβες.

Το σύστημα Venaseal έχει έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA). Κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τα προτερήματα της μεθόδου αυτής.


Θεραπεία με Venaseal
Θεραπεία με Venaseal


Ποια είναι τα πλεονεκτήματα

Η θεραπεία κιρσών με super κόλλα Venaseal:

 1. Δεν χρειάζεται γενική αναισθησία.
 2. Δεν χρειάζεται τοπική αναισθησία πολλαπλών παρακεντήσεων στο μηρό (tumescent anesthesia), όπως χρειάζονται το ενδαγγειακό laser και τα  ραδιοκύματα. Το μόνο που χρειάζεται είναι τοπική αναισθησία στο σημείο παρακέντησης.
 3. Θεραπεύει την ανεπάρκεια της μείζονος σαφηνούς άνωθεν και κάτωθεν  του γόνατος, την ανεπάρκεια της ελάσσονος σαφηνούς καθώς και την ανεπάρκεια των κλάδων τους, με άλλα λόγια θεραπεύει την συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με κιρσούς .
 4. Δεν χρειάζεται ελαστική κάλτσα μετεγχειρητικά, όπως χρειάζονται για αρκετές εβδομάδες το ενδαγγειακό laser ή τα ραδιοκύματα. Σε περίπτωση εκτεταμένων κιρσών ίσως χρειαστεί ελαστική κάλτσα για μία εβδομάδα.
 5. Είναι τελείως ανώδυνη. 
 6. Είναι αναίμακτη.
 7. Δεν χρειάζεται διακοπή αντιπηκτικών ή αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων.
 8. Επιτρέπει την άμεση επιστροφή στις δραστηριότητες την ίδια ημέρα.
  (Σε περίπτωση εκτεταμένων κιρσών αυτό γίνεται την επόμενη ημέρα).
 9. Επειδή δεν χρησιμοποιεί θερμότητα, αποφεύγει την πιθανή βλάβη νεύρων ή δέρματος που μπορεί να παρουσιάσει η θερμική θεραπεία με ενδαγγειακό laser ή  ραδιοκύματα.
 10. Θεραπεύει τις φλέβες σε όλο το μήκος τους (το laser και τα ραδιοκύματα, θεραπεύουν μόνο έως το γόνατο).
 11. Επιτρέπει την αναίμακτη θεραπεία σε μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών σε σχέση με το laser ή τα ραδιοκύματα, ακόμη και σε αυτούς με φλεβική ανεπάρκεια κάτω από το γόνατο, ή σε ασθενείς με επιφανειακή μείζονα σαφηνή.
 12. Έχει άριστα αποτελέσματα ισάξια με το ενδαγγειακό laser και τα ραδιοκύματα και σαφώς καλύτερα από τη σκληροθεραπεία με αφρό.

Με την είσοδο στο αγγείο, η Super Κόλλα Venaseal πολυμερίζεται και κλείνει την φλέβα
Με την είσοδο στο αγγείο, η Super Κόλλα Venaseal πολυμερίζεται και κλείνει την φλέβα


Στη Κλινική μας στο Υγεία, είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που εφαρμόσαμε την θεραπεία με  super κόλλα Venaseal.

Η θεραπεία με Venaseal, έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και έχει ήδη εφαρμοστεί με απόλυτη επιτυχία σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών. Επιπλέον στην Κλινική μας, η οποία είναι πάντα πρωτοπόρος στην αναίμακτη θεραπεία των αγγειακών παθήσεων, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε όλες οι παλαιότερες τεχνικές για την θεραπεία των κιρσών (ενδαγγειακό  laser, ραδιοκύματα, σκληροθεραπεία αφρού, ενδαγγειακό stripping, μικροκιρσεκτομή). Με τον τρόπο αυτό, η θεραπεία εξατομικεύεται για κάθε ασθενή έτσι ώστε να επιτυγχάνονται άριστα και ριζικά αποτελέσματα.