Στένωση Περιφερικών Αρτηριών

Φυσιολογικά το εσωτερικό των αρτηριών του ανθρώπου είναι ομαλό χωρίς στενώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργείται η αθηρωματική πλάκα (αρτηριοσκλήρυνση), η οποία προοδευτικά αποφράσει τον αυλό των αρτηριών.
Διαβάστε περισσότερα

Στένωση Νεφρικών Αρτηριών

Οι κυριότερες λειτουργίες των νεφρών είναι o καθαρισμός του αίματος και η αποβολή των τοξικών ουσιών από τον οργανισμό καθώς και η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία των νεφρών είναι η σωστή παροχή αίματος από τις αρτηρίες, οι οποίες ονομάζονται νεφρικές.
Διαβάστε περισσότερα

Στένωση Σπλαχνικών Αρτηριών

Κυριότερες είναι οι αρτηρίες των νεφρών (νεφρικές αρτηρίες) (βλ. στένωση νεφρικών αρτηριών) και οι αρτηρίες του πεπτικού συστήματος (κοιλιακή αρτηρία, άνω μεσεντέριος και κάτω μεσεντέριος αρτηρία).
Διαβάστε περισσότερα