Στον εμβολισμό χρησιμοποιούνται ειδικά υλικά (μικροκαθετήρες, εμβολικά υλικά) και επιτυγχάνεται η απόφραξη ενός ή περισσοτέρων αγγείων.

Ο εμβολισμός γίνεται με τοπική αναισθησία. Ο αγγειοχειρουργός χρησιμοποιεί για πρόσβαση είτε την αρτηρία του ποδιού (μηριαία) είτε του χεριού (βραχιόνιος). Στα εν λόγω αγγεία γίνεται ένα τσίμπημα (παρακέντηση) και με ειδικούς καθετήρες φθάνουμε κοντά στο αγγείο που θέλουμε να εμβολίσουμε. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας εξαιρετικά λεπτούς καθετήρες (μικροκαθετήρες) φθάνουμε στο αγγείο και το αποφράσσουμε είτε με ειδικά μεταλλικά ελάσματα (coils) είτε με συνθετικά υγρά υλικά που όταν έρχονται σε επαφή με το αίμα στερεοποιούνται.

Εμβολισμοί στην αγγειοχειρουργική διενεργούνται στις ακόλουθες καταστάσεις:

1. Αγγείο που αιμορραγεί

Ο εμβολισμός χρησιμοποιείται επειγόντως όταν μία αρτηρία ή φλέβα αιμορραγεί, είτε αυτόματα, είτε μετά από τραυματισμό. Φθάνοντας με μικροκαθετήρες στο σημείο της αιμορραγίας το αγγείο αποφράσσεται, η αιμορραγία σταματά και αποφεύγεται η επείγουσα ανοικτή επέμβαση.

2. Ενδοδιαφυγή μετά από επέμβαση ενδαγγειακού ανευρύσματος κοιλιακής αορτής

Μετά από την ενδαγγειακή επέμβαση για ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής στη πλειοψηφία των ασθενών ο σάκος του ανευρύσματος θρομβώνεται πλήρως. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό δεν συμβαίνει διότι αγγεία τα οποία φυσιολογικά υπάρχουν στο πίσω μέρος (οσφυϊκές αρτηρίες) ή στο μπροστινό μέρος του ανευρύσματος (κάτω μεσεντέριος αρτηρία) μπορεί να συνεχίσουν να τροφοδοτούν με αίμα τον ανευρυσματικό σάκο. Αυτό ονομάζεται ενδοδιαφυγή τύπου ΙΙ. Στην συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με ενδοδιαφυγή τύπου ΙΙ δεν απαιτείται καμία παρέμβαση παρά μόνο τακτική παρακολούθηση με αξονική αγγειογραφία ή υπέρηχο. Εάν διαπιστωθεί αύξηση του ανευρύσματος τότε πρέπει να διενεργηθεί εμβολισμός όλων των αγγείων που συμμετέχουν στην ενδοδιαφυγή καθώς και του ανευρυσματικού σάκου.


Εμβολισμός ενδοδιαφυγής από κάτω μεσεντέριο αρτηρία
Εμβολισμός ενδοδιαφυγής από κάτω μεσεντέριο αρτηρία
Εμβολισμός ενδοδιαφυγής από κάτω μεσεντέριο αρτηρία
Εμβολισμός ενδοδιαφυγής από κάτω μεσεντέριο αρτηρία

Ενδοδιαφυγή από οσφυϊκή αρτηρία
Ενδοδιαφυγή από οσφυϊκή αρτηρία
Εμβολισμός ενδοδιαφυγής από οσφυϊκή αρτηρία
Εμβολισμός ενδοδιαφυγής από οσφυϊκή αρτηρία

3. Ανεύρυσμα σπλαχνικών αγγείων (βλ. και ανεύρυσμα - ανεύρυσμα σπλαχνικών αρτηριών)

Στα ανευρύσματα σπλαχνικών αγγείων ο εμβολισμός μπορεί να γίνει είτε ως μόνη θεραπεία, είτε σε συνδυασμό με τοποθέτηση εξειδικευμένων stent (μεταλλικοί νάρθηκες).

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:

α) διατήρηση της φυσιολογικής ροής του αίματος στο όργανο που τροφοδοτείται από το αγγείο

β) απόφραξη του ανευρυσματικού σάκου και εξάλειψη του κινδύνου ρήξης.

4. Αγγειακές δυσπλασίες (βλ. αγγειακές δυσπλασίες)

5. Σύνδρομο πυελικής συμφόρησης (βλ. σύνδρομο πυελικής συμφόρησης)

Τα αποτελέσματά του εμβολισμού είναι άριστα όταν:

α) εφαρμόζεται από αγγειοχειρουργούς με μεγάλη εμπειρία στις μεθόδους αυτές

β) διενεργείται σε υψηλής τεχνολογίας εξειδικευμένο χειρουργείο (ΥΒΡΙΔΙΚΟ), το οποίο συνδυάζει την ασφάλεια του χειρουργείου με την άριστη απεικόνιση των αγγείων που προσφέρει ο ψηφιακός αγγειογράφος

γ) χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας υλικά.