Ο ρόλος των αρτηριών είναι να φέρνουν πλούσιο σε οξυγόνο αίμα από την καρδιά στο υπόλοιπο σώμα και των φλεβών να επιστρέφουν το φτωχό σε οξυγόνο αίμα πίσω στην καρδιά. Το σώμα έχει δύο ειδών φλέβες στα κάτω άκρα του. Τις επιφανειακές (επιπολής) φλέβες που βρίσκονται αμέσως κάτω από το δέρμα και τις εν τω βάθει που βρίσκονται πιο βαθιά ανάμεσα στους μυς.

Οι κιρσοί και οι ευρυαγγείες είναι παθήσεις των επιφανειακών φλεβών (επιπολής) και προσβάλλουν ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, ιδιαίτερα γυναίκες.


Ευρυαγγείες
Ευρυαγγείες
Μετά απο Μικροσκληροθεραπεία
Μετά απο Μικροσκληροθεραπεία

Ευρυαγγείες κάτω άκρων

Ευρυαγγείες είναι οι ορατές αλλά όχι διογκωμένες φλέβες που ευρίσκονται αμέσως κάτω από την επιδερμίδα. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι το οικογενειακό ιστορικό, η εγκυμοσύνη, η παχυσαρκία, η παρατεταμένη ορθοστασία και η απουσία άσκησης.

Συνήθως δεν προκαλούν συμπτώματα. Σε εκτεταμένες περιπτώσεις μπορούν να ευθύνονται για ήπιο πόνο και αίσθημα βάρους.

Δεν αποτελούν ιατρικό, αλλά έντονα αισθητικό πρόβλημα κυρίως για τις γυναίκες.

Η αντιμετώπισή τους γίνεται στο ιατρείο με την μικροσκληροθεραπεία, την χρήση laser ή την χρήση θερμοπηξίας. Η επιλογή της θεραπείας σχετίζεται με το μέγεθος και την εντόπιση των ευρυαγγειών. Οι πυκνότερες και μεγαλύτερες σε μέγεθος αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά με την μικροσκληροθεραπεία, ενώ οι μικρότερες και αραιότερες με την θερμοπηξία ή το laser.


Ευρυαγγείες
Ευρυαγγείες
Μετά απο Μικροσκληροθεραπεία
Μετά απο Μικροσκληροθεραπεία

Όταν εφαρμόζονται σωστά, όλες οι θεραπείες είναι ανώδυνες και τα αποτελέσματα θεαματικά.

Οι ευρυαγγείες μπορεί στο μέλλον να ξαναδημιουργηθούν στα ίδια ή σε διαφορετικά σημεία των κάτω άκρων. Για τον λόγο αυτό σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται μία μικρή θεραπεία συντήρησης κάθε λίγα χρόνια.