Στο Υβριδικό χειρουργείο διενεργούνται ανοιχτές και διαδερμικές επεμβάσεις από ιατρούς πολλαπλών ειδικοτήτων, καθένας από τους οποίους έχει διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις,

Για το λόγο αυτό η κατασκευή ενός σύγχρονου υβριδικού χειρουργείου είναι μια πολύ σύνθετη διεργασία.

Μετά από πολύμηνο σχεδιασμό και πολλαπλές επισκέψεις σε νοσοκομεία και χώρους παρουσίασης ιατρικού εξοπλισμού του εξωτερικού, ο αγγειοχειρουργός Σταύρος Καλλιάφας σε συνεργασία με την Phillips και την Maquet, σχεδίασαν και υλοποίησαν το πρώτο υβριδικό χειρουργείο στην Ελλάδα το όποιο είναι εφάμιλλο των κορυφαίων υβριδικών χειρουργείων τελευταίας γενιάς παγκοσμίως.