Χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το αγγείο που τις προκαλεί σε:

α) αρτηριακές (αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία ή αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία)

β) φλεβικές

γ) τριχοειδικές

δ) λεμφικές

ε) συνδυασμός των ανωτέρω.

Η διάγνωσή τους επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό υπερήχου αγγείων, μαγνητικής αγγειογραφίας και αξονικής αγγειογραφίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται και ψηφιακή αγγειογραφία.

Η θεραπεία τους χρειάζεται ένα συνδυασμό από εμβολισμό, σκληροθεραπεία και πιθανά χειρουργική επέμβαση. Συνήθως χρειάζονται περισσότερες από μία συνεδρίες.

Επίσης οι ασθενείς χρειάζονται συχνή παρακολούθηση διότι οι υποτροπές είναι συχνές.

Η επιτυχία στην θεραπεία των αγγειακών δυσπλασιών βελτιώνεται όταν:

α) συμμετέχει ομάδα ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με εμπειρία στις μεθόδους αυτές

β) διενεργείται σε υψηλής τεχνολογίας εξειδικευμένο χειρουργείο (ΥΒΡΙΔΙΚΟ), το οποίο συνδυάζει την ασφάλεια του χειρουργείου με την άριστη απεικόνιση των αγγείων που προσφέρει ο ψηφιακός αγγειογράφος

γ) χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας υλικά.


Αγγειακή δυσπλασία χεριού
Αγγειακή δυσπλασία χεριού
Αγγειακή δυσπλασία χεριού
Αγγειακή δυσπλασία χεριού

Αγγειακή δυσπλασία κνήμης
Αγγειακή δυσπλασία κνήμης
Αγγειακή δυσπλασία γόνατος
Αγγειακή δυσπλασία γόνατος