1. Διαδερμική αγγειοπλαστική με ή χωρίς τη χρήση stent για στένωση ή απόφραξη θωρακικής αορτής, κοιλιακής αορτής, καρωτίδων, περιφερικών και σπλαχνικών αγγείων.
 2. Διαδερμικές ενδαγγειακές επεμβάσεις για ανευρύσματα θωρακικής αορτής, κοιλιακής αορτής, περιφερικών και σπλαχνικών αγγείων.
 3. Εμβολισμός περιφερικών αγγειακών δυσπλασιών.
 4. Θρομβόλυση φλεβικών και αρτηριακών θρομβώσεων.
 5. Διαδερμική τοποθέτηση φίλτρων Κάτω Κοίλης Φλέβας.
 6. Ανοικτές αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις για ανευρύσματα θωρακικής αορτής, κοιλιακής αορτής, περιφερικών και σπλαχνικών αγγείων.
 7. Ανοικτή αρτηριακή παράκαμψη (bypass) για στένωση θωρακικής αορτής, κοιλιακής αορτής, περιφερικών και σπλαχνικών αγγείων.
 8. Καρωτιδική Ενδαρτηρεκτομή
 9. Αγγειοπλαστική με ή χωρίς stent στεφανιαίων.
 10. Διαδερμική τοποθέτηση αορτικών βαλβίδων και διαδερμική αποκατάσταση ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας.
 11. Αορτοστεφανιαία παράκαμψη.
 12. Αντικατάσταση βαλβίδων καρδιάς
 13. Αγγειοπλαστική με ή χωρίς stent ενδοεγκεφαλικών αγγείων.
 14. Εμβολισμός αγγειακών δυσπλασιών και ανευρυσμάτων εγκεφάλου.
 15. Ανοικτές επεμβάσεις ανευρυσμάτων και αγγειακών δυσπλασιών εγκεφάλου.
 16. Ανοικτές ή διαδερμικές επεμβάσεις ορθοπεδικής, γενικής χειρουργικής, τραυματολογίας και όλων των λοιπών χειρουργικών ειδικοτήτων.