Ανεύρυσμα ονομάζεται η διάταση ενός αγγείου του σώματος.

Τα συχνότερα ανευρύσματα είναι τα ακόλουθα:

1. Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής

2. Ανεύρυσμα Θωρακικής Αορτής

3. Ανεύρυσμα περιφερικών αρτηριών

4. Ανεύρυσμα σπλαχνικών αρτηριών (αγγείων της κοιλίας)