Σπλαχνικές αρτηρίες είναι οι αρτηρίες που μεταφέρουν αίμα στα εσωτερικά όργανα του σώματος (τα σπλάχνα).

Ανεύρυσμα σπλαχνικής αρτηρίας ονομάζεται η διάταση ενός σπλαχνικού αγγείου λόγω αδυναμίας του τοιχώματός του.

Συνηθέστερα αγγεία που προσβάλλονται είναι τα αγγεία των οργάνων της κοιλίας.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από τα ανευρύσματα των σπλαχνικών αρτηριών είναι η ρήξη και η αιμορραγία.

Οι περισσότεροι ασθενείς δεν αισθάνονται κανένα απολύτως σύμπτωμα. Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να αισθάνονται πόνο στην κοιλιά. Ξαφνικός πόνος στην κοιλιά ή στη μέση, ζαλάδα, λιποθυμία είναι συμπτώματα ρήξεως.

Η αιτιολογία του ανευρύσματος είναι άγνωστη και εμφανίζεται σε ασθενείς όλων των ηλικιών.

Η διάγνωση συνήθως γίνεται τυχαία με αξονική τομογραφία κοιλίας ή με triplex. Σε ασθενείς που χρειάζονται αποκατάσταση του ανευρύσματος, η πιο λεπτομερής εξέταση είναι η αξονική αγγειογραφία. Σε ασθενείς που δε μπορούν να υποβληθούν σε αξονική αγγειογραφία διενεργείται μαγνητική αγγειογραφία.

Η αναγκαιότητα αντιμετώπισης του ανευρύσματος εξαρτάται από το μέγεθος, τα συμπτώματα και την ηλικία του ασθενούς.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι θεραπείας, η διαδερμική αναίμακτη (ενδαγγειακή) και η ανοικτή χειρουργική.

Στη διαδερμική αναίμακτη μέθοδο η αποκατάσταση του ανευρύσματος γίνεται από το εσωτερικό του αγγείου (για το λόγο αυτό ονομάζεται και ενδαγγειακή). Με τοπική αναισθησία ο αγγειοχειρουργός εισέρχεται στο αγγειακό σύστημα από την μηριαία αρτηρία (αρτηρία του ποδιού που ευρίσκεται λίγο κάτω από το δέρμα). Στη συνέχεια η αποκατάσταση του ανευρύσματος γίνεται εκπτύσσοντας ένα συνθετικό ενδομόσχευμα το οποίο στηρίζεται στο εσωτερικό του αγγείου με ειδικά διαμορφωμένα stents, ή χρησιμοποιεί συνδυασμό ειδικών stent και υλικών εμβολισμού. Σε 1 ημέρα ο ασθενής φεύγει από το νοσοκομείο και η ανάρρωση του είναι ταχύτατη και ανώδυνη.


Ανεύρυσμα Νεφρικής Αρτηρίας
Ανεύρυσμα Νεφρικής Αρτηρίας
Ενδαγγειακή Αποκατάσταση
Ενδαγγειακή Αποκατάσταση

Στην ανοικτή χειρουργική επέμβαση μετά από γενική νάρκωση και μεγάλη τομή αντικαθίσταται από τον αγγειοχειρουργό το αγγείο που πάσχει με φλεβικό η συνθετικό μόσχευμα. Μετά το χειρουργείο ο ασθενής οδηγείται στη μονάδα εντατικής θεραπείας για 1 η 2 ημέρες και συνολικά παραμένει στο νοσοκομείο για 1 εβδομάδα περίπου. Για να αναρρώσει πλήρως απαιτούνται 2-3 μήνες.

Τα προτερήματα της αναίμακτης μεθόδου είναι προφανή: αποφυγή γενικής νάρκωσης, απουσία τομής, ελαττωμένες επιπλοκές, ελαττωμένη θνητότητα, άμεση έξοδο από το νοσοκομείο, γρήγορη ανάρρωση και πλήρη απουσία μετεγχειρητικού πόνου.


Ραγέν Ανεύρυσμα Σπληνικής
Ραγέν Ανεύρυσμα Σπληνικής
Ενδαγγειακή Αποκατάσταση
Ενδαγγειακή Αποκατάσταση

Η διαδερμική αναίμακτη (ενδαγγειακή) μέθοδος εφαρμόζεται στις περισσότερες, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις .

Και στις δύο μεθόδους υπάρχουν σαφείς ενδείξεις και αντενδείξεις.

Τα αποτελέσματα της διαδερμικής αναίμακτης χειρουργικής είναι άριστα όταν:

α) εφαρμόζεται από έμπειρους αγγειοχειρουργούς σε ασθενείς στους οποίους ενδείκνυται να εφαρμοστεί η μέθοδος αυτή

β) διενεργείται σε υψηλής τεχνολογίας εξειδικευμένο χειρουργείο (ΥΒΡΙΔΙΚΟ), το οποίο συνδυάζει την ασφάλεια του χειρουργείου με την άριστη απεικόνιση των αγγείων που προσφέρει ο ψηφιακός αγγειογράφος

γ) χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας υλικά.

Οι ασθενείς που πάσχουν από ανεύρυσμα σπλαχνικών αρτηριών πρέπει να απευθύνονται σε αγγειοχειρουργούς που έχουν εμπειρία τόσο στη διαδερμική αναίμακτη, όσο και στην ανοικτή χειρουργική μέθοδο έτσι ώστε να εφαρμόζουν για τον κάθε άρρωστο ξεχωριστά την πρέπουσα θεραπεία.